ขอความร่วมมือ บัญชีฝากและถอนของท่านสมาชิกต้องเป็นบัญชีเดียวเท่านั้น

  • กรณีฝากเข้ามาแล้ว บัญชีไม่ตรงกันเราจะไม่อัพยอดฝากให้ เพื่อป้องกัน มิจฉาชีพที่หลอกขายของบนอินเตอร์เน็ต

  • สมาชิกที่ฝากเข้ามาแล้ว ไม่มียอดเล่นหรือ ยอดเล่นไม่เกินกว่า 1 เท่าของจำนวน เงินที่ฝากจะไม่สามารถถอนเงินจำนวนนั้นได้

ขั้นตอนการฝาก

โอนเงินขั้นต่ำ 500บาท ตามเลขที่บัญชีที่
ได้รับจากCall Center ตลอด 24 ชม.

ในกรณียังไม่มีบัญชีหรือหมายเลขบัญชีธนาคารสามารถโทรติดต่อ Call Center เพื่อขอรับเลขบัญชีธนาคาร

หลังจากโอนแล้วโทรแจ้งรายละเอียดได้ที่
Call Center ดังนี้

เลขบัญชีธนาคาร

ยอดเงินที่โอน

 เวลาในการโอน

 เบอร์โทรศัพท์

บัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการถอน

แจ้งถอนไม่มีขั้นต่ำ ตั้งแต่เวลา

12.00 น.- 24.00 น.

ถอนได้ไม่มีขั้นต่ำ

รับเงินภายใน 5 นาที

โทรติดต่อ Call Center แจ้งรายละเอียด
ที่จำเป็นดังนี้

เลขบัญชีธนาคาร

ยอดเงินที่โอน

 เวลาในการโอน

 เบอร์โทรศัพท์

บัญชีธนาคาร